Polityka prywatności

 

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Vestito.
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
Vestito używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

 

Polityka prywatności

1. DEFINICJE

1.1. Administrator – Loutoff Kamil Kowalczyk z siedzibą w Pieszkowie 40f, 59-323 Pieszków, NIP: 6912243534, REGON: 021219765. 

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.vestito.pl.

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE

KORZYSTANIE Z SERWISU

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora: 

3.1.1. w celu udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony  interes Administratora polegający na umożliwieniu prowadzenia Serwisu i zapoznawania się przez Użytkowników z treściami w nim publikowanymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

3.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

3.1.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw; 

3.1.4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – spółek zależnych Nowy Styl  – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane szczegółowo w sekcji „MARKETING”.

3.2. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

FORMULARZE KONTAKTOWE

3.3. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.4. Dane osobowe są przetwarzane:

3.4.1. w celu identyfikacji nadawcy i obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – w zakresie danych wskazanych w formularzu jako pola wymagane, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na  umożliwieniu identyfikacji nadawcy i sprawnej obsługi zapytania  przesłanego przez formularz przez osoby zainteresowane usługami lub produktami Vestito (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3.4.2. w celu identyfikacji nadawcy i obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – w zakresie danych niewskazanych w formularzu jako pola wymagane, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. MARKETING

4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na: 

4.1.1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, bez analizy preferencji Użytkownika w celu dostosowania treści do jego oczekiwań (reklama kontekstowa);

4.1.2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które są dostosowane do jego preferencji (reklama behawioralna); 

4.1.3. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera)

4.1.4. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

REKLAMA KONTEKSTOWA

4.2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, której wyświetlanie nie poprzedza analiza preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na promocji usług i produktów Vestito (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

REKLAMA BEHAWIORALNA

4.3. Administrator oraz jego zaufani partnerzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników, w tym Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych może obejmować wówczas także profilowanie Użytkowników. W zależności od rodzaju profilowania podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników może być realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na promocji usług i produktów Vestito  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), lub dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit.a RODO).

NEWSLETTER

4.5. Administrator świadczy usługę newslettera osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail (tj. swoim Klientowm, Subskrybentom, uczestnikom targów). Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. 

4.6. Dane osobowe są przetwarzane:

4.6.1. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – (i) podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, w przypadku gdy wynika to z  zawartej z Klientem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);  (ii) prawnie uzasadniony interes Administarora polegający na zapewnieniu Klientom dostępu do aktualnych informacji handlowych Administratora, wynikający z dotychczasowych relacji handlowych/biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.6.2. w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wynikający  z wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych w formie newslettera lub  w przypadku Klientów Administratora wynikający z chęci podtrzymania dotychczasowych relacji handlowych/biznesowych;

4.6.3. celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności; 

4.6.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu i dochodzenia roszczeń lub obronie przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

MARKETING BEZPOŚREDNI

4.1. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty 
e-mail, drogą MMS / SMS lub telefonicznie. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie lub w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu Klientom dostępu do aktualnych informacji handlowych, w tym marketingowych Administratora, wynikającego z dotychczasowych relacji handlowych/biznesowych. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

5. Portale społecznościowe

5.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnych marek.

5.2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników pozyskane przy użyciu następujących narzędzi: Facebook Ads Manager, Google Ad Manager i LinkedIn Campaign Manager.

5.3. Dane osobowe Użytkownika wskazane w formularzach, o których mowa w pkt 5.2. przetwarzane są:

5.3.1. w celu przekazywania Użytkownikowi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług Administratora (w ramach realizacji usługi newslettera) – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)  wynikający z zamówienia przez Użytkownika informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail i/lub numer telefonu sms/mms);

5.4. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

6. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

6.1. Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać z Serwisu  w bardziej sprawny sposób.
Administrator może przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania Serwisu. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie Administrator  potrzebuje zezwolenia Użytkownika.

6.2. Serwis korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się w Serwisie.
W dowolnej chwili Użytkownik może wycofać swoją zgodę w deklaracji dotyczącej plików cookie w Serwisie. W ramach Serwisu stosowane są następujące  rodzaje plików cookies:

6.2.1. Niezbędne pliki cookie – które przyczyniają się do użyteczności Serwisu poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Serwis nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

6.2.2. Pliki cookie dotyczące preferencji – które umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się Użytkownik.

6.2.3. Statystyczne pliki cookie – które pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

6.2.4. Marketingowe pliki cookie – które stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

6.2.5. Nieklasyfikowane pliki cookie - to pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych ciasteczek.

6.3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

6.3.1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

6.3.2. tworzenia statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

6.3.3. marketingowym w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, której wyświetlanie nie poprzedza analiza preferencji Użytkownika) i behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika)
 

6.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych z wykorzystaniem plików cookies jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): (i)  polegający na zapewnieniu prawidłowego działania Serwisu w zakresie niezbędnych plików cookies oraz (ii) opierający się na zgodzie Użytkownika na zapisywanie  plików cookies w jego urządzeniu końcowym,  i ich wykorzystanie przez Administratora

6.4.1. prowadzeniu statystyk i analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; oraz 

6.4.2. kierowaniu do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, której wyświetlanie nie poprzedza analiza preferencji Użytkownika)  i reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika).

6.5. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE STOSOWANE ADMINISTRATORA

7.1. Administrator stosuje różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. 

GOOGLE ANALYTICS

7.2. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

GOOGLE ADS

7.3. Google ADS to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora, pozwalając na analitykę takich danych jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google ADS pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły Serwis. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

PIKSELE FACEBOOKA

7.4. Piksele Facebooka to narzędzie umożliwiające mierzenie efektywności kampanii reklamowych realizowanych przez Administratora w portalu Facebook. Narzędzie pozwala na zaawansowaną analitykę danych w celu optymalizacji działań Administratora także z wykorzystaniem innych narzędzi oferowanych przez Facebook. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod tym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/help/443357099140264?helpref=about_content.

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

7.5.  Serwisie wykorzystywane są wtyczki portali społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Twitter). Wtyczki pozwalają Użytkownikowi na udostępnienie treści publikowanych w Serwisie w wybranym portalu społecznościowym. Stosowanie w Serwisie wtyczek powoduje, że dany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika i może przypisać je do profilu Użytkownika tworzonego w danym portalu społecznościowym. Administrator nie posiada wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez portale społecznościowe. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami: 

7.5.1. Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

7.5.2. Google: https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in

8. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

8.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 

9. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

9.1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

9.2.    W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem na adres: vestito.pl@gmail.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

9.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia w dowolnym momencie sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl